معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کدملی ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد،گفت: آماده‌ایم که درآمد خانوار‌ها را شناسایی کنیم.

به گزارش پایان نیوز؛ احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی اشتغال در دومین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد، اظهار کرد: کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه ها و سایر سازمان ها از افراد گرفته می شود و در نتیجه می توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در زمینه یارانه ها و به ویژه یارانه انرژی، همواره یک طرف واقعیت بیان شده که فقرا کمتر از یارانه های انرژی استفاده می کنند؛ اما این را نگفتیم که سهم هزینه های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ۱۶٫۵ درصد است. این در حالی است که در دهک های بالا این سهم حدود ۸ درصد است.

به گفته میدری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه های انرژی در این بخش باید به گونه ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

انتهای پیام/