پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، در سوم خرداد ۱۳۹۵ پا به عرصه رسانه گذاشت و هدف آن اطلاع رسانی شفاف در کنار اصحاب رسانه به مردم شریف ایران بوده و موفق گردید تا مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نماید.