مدیرمسؤل و صاحب امتیاز: علیرضاجاوری

شماره مجوز : ۸۲۵۲۳

آدرس : تهران میدان رسالت . اول فرجام غربی . خیابان طاهرخانی . پلاک ۱۷۲- کپستی ۱۶۷۶۷۷۵۵۱۸

شماره تماس : ۰۹۱۲۲۷۸۷۵۶۳

سامانه پیامک ۳۰۰۰۵۳۴۸

E-Mail:payantitr@gmail.com