رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:‌ ۲۴ هزار میلیارد تومان، برآورد هزینه اجرای طرح غربالگری اولیه پیش از ازدواج است و نگهداری هر کودک معلول، یک و نیم میلیون تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد.

به گزارش پایان نیوز، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در رابطه با تصویب طرح غربالگری اولیه پیش از ازدواج در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تولد یک کودک معلول علاوه بر بار مالی، بار روحی، روانی زیادی بر روی خانواده‌ها دارد.

وی افزود: یک مادر باردار، ۹ ماه جنین خود را در شکم حمل می‌کند و زمانی که با یک کودک معلول مواجه می‌شود، بار روانی زیادی را تحمل می‌کند که نمی‌توان از لحاظ مالی آن را جبران کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هزینه تمام شده نگهداری یک کودک معلول در مراکز دارای مجوز سازمان بهزیستی، ماهیانه به صورت میانگین یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که این هزینه جدا از هزینه‌های درمانی و تجهیزات نگهداری کودک معلول برآورد شده است.

محسنی بندپی افزود: طرح غربالگری اولیه پیش از ازدواج، بعد از ۱۸ ماه کار مستمر به وسیله سازمان بهزیستی و ارائه مستندات به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح غربالگری اولیه پیش از ازدواج در هر استان، یک شهر و  در کل کشور دو استان یزد و کرمانبه صورت پایلوت انتخاب شدند تا از تولد کودکان معلول جلوگیری شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:‌ هر زوج جوان پیش از ازدواج پرسش‌نامه‌ای را تکمیل می‌کنند که اگر احتمال تولد کودکی معلول وجود داشته باشد، این زوج به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند و اگر در بررسی‌های خانواده مشخص شد که این زوج دارای ژن معلول‌زایی هستند ، به آزمایشگا‌ه‌های ژنتیک فرستاده می‌شوند، تا کنون ۴۰ هزار زوج در طرح اولیه غربالگری پیش از ازدواج شرکت کرده‌اند که ۳۰درصد از آن‌ها برابر با ۱۲هزار نفر، به مراکز مشاوره ارجاع داده‌ شده‌ و در نهایت حدود ۲۴ هزار نفر نیاز به آزمایش‌های ژنتیک پیدا کرده‌اند.

محسنی بندپی در رابطه با هزینه اجرای این طرح گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که ۲۴ میلیارد تومان هزینه اجرای کشوری این طرح است که هزینه اولیه تکمیل پرسشنامه توسط سازمان بهزیستی تأمین و هزینه خدمات مشاوره‌ا خانواده‌های نیازمند نیز از سوی این سازمان تأمین می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: مقرر شد تا بخشی از هزینه‌های آزمایش‌های ژنتیک برای زوج‌های جوان طبق مذاکرات سازمان بهزیستی با شورای عالی بیمه جزو تعهدات بیمه پایه قرار گیرد و عده‌ای از خانواده‌هایی که توانایی مالی ندارند، سازمان بهزیستی به آن‌ها کمک مالی کند.

انتهای پیام/