سازمان سنجش اصلاحات و اعلام رشته محل‌های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را منتشر کرد.

به گزارش پایان تیتر، بر اساس اعلام سازمان سنجش اصلاحات و کدرشته محل‌های جدید، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مربوط، به شرح زیر اعلام شد.

آن دسته از داوطلبانی که پیش تر ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل نسبت به ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

لازم به توضیح است با توجه به اینکه تقاضای برخی از موسسات آموزش عالی برای اعلام رشته‌های جدید، توسط دفتر گسترش آموزش عالی در دست بررسی است، از این رو جداول کدرشته محل‌های جدید آن موسسات به عنوان اصلاحات سری دوم، همزمان با شروع انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (رشته‌های با آزمون)، در دهه سوم مرداد ماه منتشر خواهد شد و داوطلبان می‌توانند با مشاهده آن رشته‌محل‌ها در صورت تمایل نسبت به ویرایش مجدد رشته‌های انتخابی خود در آن مقطع زمانی اقدام کنند.

جداول کد رشته محل‌ها و اصلاحات مربوط به دفترچه صرفاً با سوابق تحصیلی سال ۹۸  را از اینجا دریافت کنید

انتهای پیام/