مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ما بدون سونوگرافی نمی‌توانیم درباره باردار بودن یا نبودن “ایران” نظر قطعی بدهیم و ما می توانیم در صورت صدور مجوز برای سونوگرافی، ۴۵ تا ۵۰ روز بعد از جفت‌ گیری موفق ، “ایران” را سونوگرافی کنیم تا بدانیم باردار است یا نه؟

به گزارش پایان تیتر، بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حالی از انجام سونوگرافی « ایران » در اواخر اسفند ماه خبر می دهد که سازمان محیط زیست اطلاع رسانی در مورد وضعیت ژنتیکی افراد گونه یوز در کشور را بایکوت کرده است.

وی گفت: جفت‌گیری موفق “ایران” و “فیروز” در ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ثبت و تائید شده است ولی ما بدون سونوگرافی نمی‌توانیم درباره باردار بودن یا نبودن “ایران” نظر قطعی بدهیم و ما می توانیم در صورت صدور مجوز برای سونوگرافی، ۴۵ تا ۵۰ روز بعد از جفت‌ گیری موفق ، “ایران” را سونوگرافی کنیم تا بدانیم باردار است یا نه؟

وی در ادامه گفت: سونوگرافی “ایران” نیاز به بیهوشی دارد و این عمل به تصمیم کمیته تخصصی یوز وابسته است و اگر متخصصان سازمان، کارشناسان و دامپزشکان مربوطه به این جمع‌بندی برسند، «ایران» سونوگرافی می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حالی از انجام سونوگرافی «ایران» در اواخر اسفند ماه خبر می دهد که سازمان محیط زیست اطلاع رسانی در مورد وضعیت ژنتیکی افراد گونه یوز در کشور را بایکوت کرده است.

انتهای پیام/