میزان ناخالص مرگ و میر کشور در سال ۹۷ بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ۷.۴ به ازای هر هزار نفر جمعیت است، این میزان در تمام نقاط کشور وضعیتی همسان ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، میزان ناخالص مرگ، نسبت جنسی مردگان، میانگین سن مردگان، بررسی علت‌های مرگ ویژه سنی و محاسبه میزان آن‌ها از جمله سنجه‌هایی هستند که می‌تواند در بازنمایی وضعیت مرگ و میر در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

میزان ناخالص مرگ و میر کشور در سال ۹۷ بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ۷.۴ به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این میزان در تمام نقاط کشور وضعیتی همسان ندارد و بسته به ساخت سنی جمعیت استان‌ها و عوامل دیگری همچون میزان شاخص‌های سلامت، مرگ و میر کودکان، حوادث، کیفیت ثبت و … که می‌تواند بر این میزان اثرگذار باشد.

نسبت جنسی در مرگ و میر به تفکیک گروه‌های سنی بر پایه ثبت کل و جاری

نتیجه محاسبه این نسبت برحسب کل مرگ و میر‌های به ثبت رسیده و مرگ و میر‌های ثبت جاری در سنین بیشتر از ۳۰ سال تقریبا مشابه است، اما در گروه‌های سنی کمتر از ۳۰ سال به ویژه کمتر از ۱۵ سال تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین نسبت‌های محاسبه شده وجود دارد که دلایل آن نیازمند به بررسی‌های دقیق‌تر اسناد ثبت وفات است.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید نسبت جنسی مردگان ثبت شده بر حسب ثبت جاری در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۴۹ سال بالای ۲۰۰ است، همچنین میانگین سن مرگ و میر در سال ۹۷ برابر ۰۹.۶۶ و برای مردان ۰۱.۶۴ و برای زنان ۸۴.۶۸ سال است.

۵ دلیل اول مرگ‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۷ عبارتند از: بیماری‌های قلبی و عروقی با ۶.۳۸ درصد، سرطان و تومور‌ها با ۳.۱۱ درصد، بیماری‌های دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با ۱.۷ درصد و بیماری‌های عفونی و انگلی با ۷.۴ درصد که این ۵ دلیل، ۵.۷۱ درصد از مرگ و میر‌های به ثبت رسیده را شامل می‌شود.

میزان مرگ و میر ایرانیان در سال گذشته/ ۵ دلیل عمده مرگ در بین ایرانیان

گفتنی است ۵.۱۶ درصد از مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی مربوط به گروه سنی ۸۰_۸۴ سال است. جمعا ۳.۶۳ درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل بیماری قلبی و عروقی مربوط به افراد بالای ۷۰ سال بوده است.

با افزایش سن درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به دلیل سرطان و تومور‌ها بیشتر می‌شود، به طوری که ۶۷ درصد مرگ و میر‌های ثبت شده به همین دلیل در گروه‌های سنی قرار گرفته است و بیشترین درصد مربوط به گروه سنی ۶۵_۶۹ سال با ۴.۱۲ درصد است.

انتهای پیام/