پایان تیتر: کمپ گردشگری متین آباد

بزرگترین اکوکمپ کویری ایران​ به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران پلمب شد.

به گزارش پایان تیتر، کمپ متین آباد ،  بزرگترین اکوکمپ کویری ایران​ به دلیل رعایت نکردن موازین حجاب پلمب شد.

هادی اشرف واقفی، بنیان‌گذار کمپ کویری متین‌آباد گفت: صبح شنبه به محل کمپ مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر در کمپ اعلام کردند که کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران پلمب است.

واقفی در ادامه تاکید داشت: برای نوروز ۵ هزار مسافر از قبل رزرو شده داشتیم که با این دستور و انجام پلمب دچار شوک اقتصادی شده ایم و باید تمامی مبالغ را به مسافران برگردانیم. این در شرایطی است که در چند سال گذشته به دلیل کرونا ضرر و زیان های زیادی مراکز گردشگری متحمل شده اند.

هادی اشرف واقفی در مورد اینکه آیا از قبل هشداری به مجموعه داده شده بود گفت: همیشه تاکید بر رعایت حجاب بوده است. ما هم روی  دیوار مجموعه رعایت حجاب را به مسافران تاکید کرده ایم ولی نمی توانیم شخصا در این خصوص ورود کنیم.

انتهای پیام/