در پی افزایش قیمت بلیط هواپیما، برخی مسیرها افزایش ۸۰ درصد نرخ‌ ها اعمال شده و گران‌ ترین بلیت با ۲٫۳ میلیون تومان مربوط به پرواز گرگان-کیش است.

به گزارش پایان تیتر، جدول جدید قیمت بلیط هواپیما داخلی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی منتشر شده است. بررسی تغییر قیمت مسیرهای پرتردد حاکی از آن است که نرخ بلیت تا ۸۰ درصد نیز افزایش یافته است. به‌عنوان مثال قیمت بلیت پرواز تهران-بوشهر ۵۰ درصد، تهران-شیراز ۵۶٫۵ درصد، تهران-کرمانشاه ۶۲ درصد و تهران-عسلویه ۵۷٫۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین قیمت بلیت پرواز تهران-ارومیه نیز با افزایش ۶۳٫۸ درصد به یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسیده است. نرخ بلیت پرواز مشهد-آبادان با رشد ۶۱٫۱ درصدی از یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان افزایش یافته است.

گران‌ترین مسیر پروازی داخلی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه) نیز با ۲ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۱۲۰ تومان برای گرگان کیش است. قیمت قبلی این مسیر پرواز یک میلیون و ۲۷۸ هزار تومان بود که در قیمت‌گذاری جدید ۸۰ درصد افزایش یافته است.

قیمت جدید بلیت برخی مسیرهای پروازی پرتردد

مسیر پروازیقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)میزان رشد
تهران-مشهد۹۸۲ هزار و ۴۰۰یک میلیون و ۴۰۰ هزار۴۲٫۵ درصد
اهواز-مشهدیک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۰۰۲ میلیون و ۵۳ هزار۶۱ درصد
تهران-بوشهریک میلیون و ۲۳ هزار و ۸۰۰یک میلیون و ۵۳۵ هزار۵۰ درصد
تهران-بندرعباسیک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۷۰۰یک میلیون و ۹۰۷ هزار۴۹٫۵ درصد
تهران-کیشیک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۰۰یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۱۰۰۳۷٫۱ درصد
تهران-شیراز۸۹۵ هزار و ۵۰۰یک میلیون و ۴۰۰ هزار۵۶٫۵ درصد
تهران-کرمانشاه۶۷۱ هزار و ۳۰۰یک میلیون و ۸۷ هزار۶۲ درصد
تهران-چابهاریک میلیون و ۲۹۳ هزاریک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۰۰۴۹٫۵ درصد
تهران-زاهدانیک میلیون و ۲۵۶ هزاریک میلیون و ۸۵۴ هزار۴۷٫۷ درصد
تهران-عسلویهیک میلیون و ۶۳ هزار و ۴۰۰یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷۰۰۵۷٫۵ درصد
تهران-اهواز۹۰۱ هزار و ۹۰۰یک میلیون و ۴۰۰ هزار۵۵٫۴ درصد
تهران-قشمیک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۰۰یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۱۰۰۵۳٫۲ درصد
مشهد-اصفهان۹۸۰ هزار و ۱۰۰یک میلیون و ۵۴۷ هزار۵۷٫۸ درصد
تبریز-مشهدیک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۰یک میلیون و ۹۳۶ هزار۴۸٫۵ درصد
شیراز-تبریزیک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰یک میلیون و ۸۴۵ هزار۵۱٫۶ درصد
تهران-ارومیه۷۵۸ هزار و ۹۰۰یک میلیون و ۲۴۲ هزار۶۳٫۸ درصد
تهران-آبادان۹۵۵ هزاریک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۱۰۰۵۶٫۴ درصد
مشهد-آبادانیک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۰۰۲ میلیون و ۱۲۲ هزار۶۱٫۱ درصد
مشهد-کیشیک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۰۰۲ میلیون و ۹۶ هزار۵۵٫۶ درصد
تهران-اصفهان۷۲۷ هزار و ۷۰۰یک میلیون و ۸۷ هزار۴۹٫۵ درصد
مشهد-قشمیک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۰۲ میلیون و ۹۶ هزار۵۵٫۵ درصد
مشهد-عسلویهیک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۰۰۲ میلیون و ۹۱ هزار۵۶٫۷ درصد
اصفهان-کیش۹۸۱ هزار و ۴۰۰یک میلیون و ۳۹۴ هزار۴۲ درصد
تبریز-کیشیک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۱۰۰۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰۳۳٫۹ درصد
شیراز-کیش۷۵۶ هزار و ۷۰۰یک میلیون و ۱۰۹ هزار۴۶٫۶ درصد
اهواز-بندرعباسیک میلیون و ۵هزار و ۲۰۰یک میلیون و ۴۸۴ هزار۴۷٫۶ درصد

منبع: تسنیم

انتهای پیام/