به گزارش پایان تیتر ، شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رسیدگی شعبه ملی تعزیرات حکومتی به پرونده ۲ شرکت لبنیاتی، گفت: پرونده یک شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی ماست دبه‌ای به ارزش ۴۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی رسیدگی و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر اول تخلف، متهم را به پرداخت هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال  جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: پرونده شرکت دیگری که در فروش شیر، پنیر یواف و ماست دبه‌ای، ۳۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال گرانفروشی کرده بود در شعبه دوازدهم مهم و ملی تعزیرات حکومتی رسیدگی و با احراز تخلف، علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول، متهم به پرداخت ۹۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: جهاد کشاورزی استان تهران، گزارش تخلف ۲ شرکت را برای افزایش قیمت بی ضابطه محصولات پرمصرف لبنی  برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.

انتهای پیام/